×

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informuję iż:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SOLED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane adresowe administratora: ul. Konstantego Ciołkowskiego24, 15-545 Białystok.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona Administratorowi zgoda - art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków; bankom celem dokonywania rozliczeń; podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych; podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe; jak również portalom Facebook, Instagram, Youtube, DotPay, Allegro, dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym działalność Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie albo też przez okres realizacji usługi, okres gwarancyjny oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86.

Podanie Pani/Pan danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.
 
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatnosć BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.S. z siedzibą w Katowicach.
Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar musi być w stanie idealnym, nie noszący śladów użytkowania, nie zabrudzony, nie zapylony, również opakowanie produktu musi być w stanie idealnym, nie pogięte, nie zalane wodą, czyste, bez zagnieceń i podarć.

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron „SOLED” w Białymstoku. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.


 

„SOLED SP. Z O.O." w Białymstoku (dalej zwany „SOLED”), jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

„SOLED” informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania jak również ograniczenia zakresu lub żądania usunięcia Państwa danych. W celu chęci realizacji przez Państwa powyższych uprawnień należy zwrócić się mailowo na adres: sklep@soled.pl
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest SOLED SP. Z O.O.. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok, dane kontaktowe: tel. 531 185 153, email: soled@soled.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez „SOLED” oraz administrowania stroną internetową.
 5. „SOLED” nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane nie są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.
 6. Pozostawione dane są przetwarzane do czasu, aż użytkownik zrezygnuje z tego typu komunikacji (wycofa udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych).
 7. „SOLED” umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. „SOLED” informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 9. „SOLED” zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne. Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania. 
 

Gromadzenie danych

Wszelkie gromadzone dane przez serwis „SOLED” zbierane są w zakresie określonym poniżej, niezbędnym do realizacji celów przetwarzania - do sprawnego zarządzania serwisem oraz dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez „SOLED”.
Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w tym celu.
Nie wymagamy rejestracji, co zapewnia użytkownikom korzystanie z naszej strony anonimowo.
Nie przekazujemy także żadnych informacji innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu.
 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony „SOLED” nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony „SOLED”. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią „SOLED”. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych „SOLED”

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach „SOLED” nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Ponadto przypominamy, że każdy może blokować lub ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) narzędzi.
 

Odnośniki do innych stron

Serwis „SOLED” zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW „SOLED”.

 

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Jednocześnie informujemy, że zmiany dokonywane w przyszłości będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje SOLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku.




Regulamin szybkich płatności internetowych Przelewy24:
https://www.przelewy24.pl/regulamin

Regulamin szybkich płatności internetowych Dotpay:
https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf